Consultanta

Consultanță în mediere

Medierea reprezintă o modalitate și de a preveni un conflict într-un cadru organizațional, nu doar de a soluționa amiabil unul declanșat deja. Asigurarea unui sistem eficient de management al conflictului duce la îmbunătățirea performanțelor organizației și trebuie să fie considerată ca o parte esențială din strategia de prevenire și gestionare a conflictelor.

Productivitatea scăzută, lipsa motivației, migrarea personalului calificat, procesele și angajații nemulțumiți reprezintă o creștere a costurilor de funcționare în condiții eficiente a companiei. Apariția și persistența conflictelor, în mod special, la locul de muncă poate avea un impact negativ asupra întregii organizații.

Serviciile de mediere oferite de mediatorul Bălescu Arion Irimia ajută la crearea unui sistem de management al conflictului, asistând și în gestionarea conflictele într-un mod constructiv, având ca rezultat creșterea productivității, reducerea stresului și îmbunatățirea relațiilor interpersonale.

Consiliere juridică

Bălescu Arion Irimia oferă și consiliere juridică, oferind consultanță de specialitate în toate fazele de redactare, revizuire, negociere, încheiere a contractelor civile și comerciale, ce asigură funcționarea curentă și dezvoltarea activității.

De asemenea, se asigură toate serviciile juridice de specialitate, care privesc relațiile de muncă, de la redactarea contractelor individuale de muncă, până la stabilirea schemelor de organizare internă, restructurări sau proceduri de reorganizare la nivelul personalului.