Avantajele Medierii

Alege solutionarea unui conflict prin mediere decat pe cale judecatoreasca!

Stres REDUS

  •  un proces este public, astfel problema ta devine publică odată cu dezbaterea în instanță, în schimb medierea este confidenţială, iar ceilalţi află doar cât doreşti;
  • într-un proces depinzi de proceduri necunoscute publicului larg, dar în cadrul medierii procedura îți este explicată, limbajul fiindu-ți accesibil.

Câștigi TIMP

  • un proces poate dura câţiva ani, în schimb medierea poate dura câteva ore. Câștigi BANI
  • un proces înseamnă pentru ambele părți plata taxelor judiciare, precum și a onorariilor percepute de avocaţi, în schimb în mediere plăteşti doar onorariul mediatorului;
  • în cazul unui litigiu pe care îl aveți în instanţă, dacă apelați la mediere și se încheie un acord, instanța dispune restituirea taxei achitate.

Salvezi RELAŢIA

  • în urma unui proces în instanță, unul câştigă, iar celălalt pierde – rezultând ruperea relaţiei, dar în urma medierii vei constata că poţi coopera cu cealaltă parte, menținând relația.

Ai controlul DECIZIEI

  • în urma unui proces în instanță depinzi de decizia judecătorului şi poţi pierde totul, dar în urma medierii, vei câştiga conform înțelegerii dintre părți;
  • în timpul unui proces depinzi de proceduri legale pentru care ai nevoie de experți să te consilieze și depinzi de termene stabilite de judecător, pe când în mediere ți se vorbeşte într-un limbaj cunoscut și termenele sunt decise de părți.

Analiză comparativă mediere vs. proces în instanță

PROCES ÎN INSTANȚĂ - Timp

Durata unui proces poate fi de câțiva ani și presupune și judecarea căilor de atac, eventual executare silită. Ca exemplu durata variază între 2 ani (un litigiu fond-apel de complexitate mica) până la aproximativ 10 ani (în cazul unui litigiu complex). În cazul spețelor judecate de instanțe, termenele de judecată sunt stabilite de acestea, fără a consulta părțile și fără a ține cont de disponibilitatea temporară a acestora

MEDIERE - Timp

Durata unei proceduri de mediere este mică, ca exemplu între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de complexitatea cazului și de abilitățile mediatorului. Orarul şi Locația desfășurării ședințelor de mediere sunt stabilite de comun acord de părți.

PROCES ÎN INSTANȚĂ - Cost

Un proces în instanță presupune: taxa de timbru pentru prima instanță, taxă timbru apel, onorariu de avocat pentru fiecare etapă procesuală, eventuală cauțiune, eventuale onorarii de expert, onorariu executor judecătoresc dacă sentința se pune în executare. În plus, partea care pierde poate fi obligată să suporte și cheltuielile judiciare ale celeilalte părți.

MEDIERE - Cost

Medierea presupune achitarea unui onorariu mediatorului, onorariu care poate fi negociat în funcție de reperele cazului (complexitate, număr de părți etc) taxă de timbru

PROCES ÎN INSTANȚĂ- Confidențialitate

Ședințele de judecată sunt publice, cele mai intime detalii sunt dezvaluite în fața întregii audiențe.

MEDIERE-Confidențialitate

Ședințele de mediere sunt confidențiale și obligația de confidentialitate este prevăzută prin lege

PROCES ÎN INSTANȚĂ- Soluția

Soluția instanței va fi favorabilă numai uneia dintre părți. Cineva câstigă, cineva pierde.

MEDIERE - Soluția

Soluția găsită prin mediere este favorabilă ambelor părți. Părțile negociază până găsesc o cale comună, o înțelegere reciproc convenabilă.

PROCES ÎN INSTANȚĂ-Decizia

Decizia aparține instanței și soarta părților este în mâna instanței.

MEDIERE-Decizia

Decizia aparține părților, ele hotărăsc cum vor să soluționeze conflictul.

PROCES ÎN INSTANȚĂ - Relația dintre părți

În urma unui proces, părțile strică relațiile dintre ele, de multe ori și cu consecințe negative pentru cel din jur (cum e cazul copiilor, în cazul divorțului).

MEDIERE-Relația dintre părți

În urma medierii, părțile rămân în bune relații, pentru că sunt mulțumite că au găsit o soluție reciproc avantajoasă și au interes ca fiecare dintre ele să respecte această înțelegere.

PROCES ÎN INSTANȚĂ-Stres

Un proces în instanță presupune mult stres, ca o consecintă a tuturor celor de mai sus: timpul de așteptare, taxele care trebuie achitate, relațiile de dușmănie care intervin între părți, soluția care nu se cunoaște până la final, etc.

MEDIERE-Stres

Procedura de mediere nu este stresantă întrucât se desfasoara intr-un cadru placut, informal, dureaza cel mult cateva saptamani, presupune costuri net inferioare variantei litigioase și se soluționează în favoarea ambelor părți.

PROCES ÎN INSTANȚĂ-Flexibilitate

Un proces are loc într-un cadru formal, termenele sunt fixe și de cele mai multe ori nu convin părților, regulile instanței de judecată sunt inflexibile.

MEDIERE-Flexibilitate

În mediere, data și locul ședinței se stabilesc în funcție de posibilitățile de prezentare ale ambelor părți.