Legislatie

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL MEDIERII

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

DIRECTIVA 2008/52/CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

Descarcă

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne

Descarcă

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013

Descarcă

Legea nr. 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr.192/2006 modificată în 20.08.2013

Descarcă

Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere

Descarcă

Standardul ocupaţional al mediatorului

Descarcă

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012

Descarcă

Codul european de conduită pentru mediatori

Descarcă

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

Descarcă

Răspuns MJ completare Consiliu

Descarcă

OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii

Descarcă