Procedura de mediere

Un proces de mediere poate fi considerat un succes atunci când părţile implicate ajung la un Acord de mediere, chiar dacă acesta este parţial. Respectarea principiilor medierii, aplicarea tehnicilor de mediere, în concordanţă cu natura cazului şi tipologia persoanelor, care au apelat la mediere, sunt coordonatele unui Acord de mediere.

Pentru înţelegerea contextului şi a procesului complex de mediere, este important să subliniem faptul că mediatorul nu are putere de decizie, acesta oferind informaţii procedurale, stimulând dialogul, facilitând schimbul de opinii şi schimbul de informaţii între părţi, ajutând parţile în procesul de clarificare a nevoilor şi intereselor. De asemenea, mediatorul este cel care ajută combatanţii să depăşească barierele de comunicare şi să ajungă la soluţionarea neînţelegerilor prin găsirea unor soluţii avantajoase pentru toate părţile implicate.

Medierea se bazează pe o serie de reguli şi principii, fiind un proces complex, dar care se desfăşoară într-un mediu informal, fără presiunea unor proceduri greu de înţeles de către persoanele neiniţiate (cum se întâmplă în cazul procesului judiciar).

Mediatorul parcurge următoarele etape

Pentru a ajunge la un Acord, mediatorul parcurge următoarele etape:

  • Aranjamentele preliminare;
  • Deschiderea şi structurarea sesiunii de mediere;
  • Facilitarea schimbului de informaţii;
  • Identificarea, explorarea şi clarificarea problemelor şi a intereselor;
  • Generarea opţiunilor;
  • Negocierea părţilor;
  • Încheierea Acordului;
  • Monitorizarea implementării Acordului;
  • Închiderea procesului de mediere.

Procesul de mediere se consideră a fi încheiat în următoarele cazuri: prin încheierea unui Acord mediat între părţi, prin constatarea de către mediator a eşecului medierii, prin denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi prin încheierea unui acord mediat parţial.

Concret, în cadrul şedinţelor de mediere, mediatorul va identifica natura conflictului, va analiza părţile implicate din perspectiva intereselor, comunicării, relaţiei, echilibrului de putere.

Valoarea juridică a Acordului încheiat ca urmare a procesului de mediere

Acordul de mediere, care cuprinde toate clauzele consimţite de părţi, are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.

În situaţia în care obiectul procesului de mediere se referă la transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere va fi prezentat unui notar public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice respectarea condiţiilor de formă şi de fond, prin procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, şi să dispună emiterea unui act autentic sau a unei hotărâri judecătoreşti, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de judecată fiind în măsură să introducă modificări şi completări corespunzătoare cu voinţa părţilor, exprimată în Acordul de mediere.

Durata și locul de desfășurare a medierii

În funcție de speţa supusă medierii, aceasta poate fi finalizată în decursul unei ședințe de mediere sau a mai multora (în medie 2-4 şedinţe). O şedinţă durează în medie două ore, orarul şi frecvenţa întâlnirilor fiind decise de părţi.

Medierea părţilor poate avea loc la sediul nostru, modern utilat şi care dispune de o ambianţă propice desfăşurării unei medieri de succes în cele mai bune condiţii, sau, în funcţie de solicitările părţilor, într-o altă locaţie de comun acord aleasă de aceştia.

Onorarii

Mediatorul are dreptul la încasarea onorariului stabilit prin negociere cu părțile. În cadrul biroului nostru, onorariile se stabilesc în funcţie de complexitatea, durata de soluţionare, fiind agreat de comun acord cu solicitanţii serviciilor de mediere.